Fitoterapi
Kasım 6, 2018
Mide Kanseri
Kasım 17, 2018

Kanser Destek Tedavisi

Kanser Destek Tedavisi Nedir?

kanser destek tedavisi
Kanser Destek Tedavisi

Kanser Destek Tedavisi sağlık otoritesinin kanserde temel tedavi yöntemleri olarak kabul ettiği cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerine ek olarak veya gerektiğinde klasik kanser tedavilerinden bağımsız olarak uygulanabilen fitoterapi, homeopati, ozon uygulaması gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarıdır.  Destek tedavileri holistik (bütüncül) tıp, tamamlayıcı tıp olarak da isimlendirilebilmektedir. Her ne kadar uygun olmasa da, halk alternatif tıp olarak isimlendirmektedir. Ancak tıbbi uygulamaların malzemesinin insan hayatı olması nedeniyle modern tıbbi uygulamalar kuşkusuz insanın sağlığını korumak için yapılmaktadır. Yine aynı amaçla yapılan destek tedavileri klasik tıbbi uygulamaların alternatifi değil ancak aynı hedefe koşan bütünleyici bir parçası olabilir. Bu bütünleyici parça klasik tıbbi uygulamaların faydasızlığının görüldüğü durumlarda tek başına da kullanılabilir.

Kanser destek tedavisi palyatif bakım hizmetlerini içermez. Kanser hastalarında palyatif bakım, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmak için başta ağrıların dindirilmesi olmak üzere fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin en aza indirilmesi için yapılan uygulamalar ve hastanın kişisel bakım hizmetleridir. Palyatif bakım hizmetlerinin tedaviye direkt katkısı beklenmez, oysa kanser destek tedavilerinde amaç hastanın tedavisine direkt veya dolaylı olarak destek vermektir.

kanser destek tedavisi
Kanser Tedavisi

Kanser Destek Tedavileri Nelerdir?

Kanser destek tedavisinde kullanılan temel yöntem fitoterapidir. Doğal bir tedavi yaklaşımıdır. Bitkiler tedavide asırlardır kullanılmaktadır. Klasik ilaç tedavisinden daha güvenli bir tedavi şeklidir. Kanser tedavisinde modern ilaçların etkisindeki kısıtlılıklar bitkisel ürünlere müracaatı artırmıştır. İlginç bir şekilde kanserde bitkilerle yapılan tedavilere ciddi olumlu cevaplar veren çok sayıda hasta mevcuttur. Bitkisel ürünler kombine kullanımlarda klasik kemoterapinin yan etkilerini azaltmaktadır. Bitkisel tedavilerin yan etkisinin olmadığını söylemek mümkün değildir. Bu nedenle fitoterapi eğitimi almış hekimler tarafından uygulanmalıdır.

Homeopati :

“Benzeri benzerle tedavi etme” ilkesiyle hareket eder. Avrupa ve Amerika’da homeopat hekimler yetiştiren fakülteler mevcuttur. Almanya kökenli bir bilimdir. Homeopatide kullanılan ilaçlar “remedi” olarak bilinirler. Sıvı veya küçük dil altı globülleri olarak üretilirler. Homeopati kanser destek tedavisinde sık kullanılan, kişiye özel tedavi seçeneği sunan, yan etki içermeyen bir yöntemdir. Temel olarak vücuttan bozulan dengeyi düzeltmek için dışardan vücuda bir uyarı verilmiş olur. Bu tedavide insanın sadece fiziksel bedeni değil bilinç ve ruhu da tedaviye dahil edilir. Bütüncül tedavi sunulur.

Schüssler Tuzları :

Vücutta eksik olan mineral tuzlarının yerine konmasını hedefler. Schüssler tuzları homeopatik remediler gibi inceltilerek hazırlanırlar. Yan etki içermezler. Uzun süre kullanılmaları gerekir. Kanser destek tedavisinde hücrelerdeki temel mineralleri yerine koyarken ara metabolizmaları da düzenler.

Ozon Tedavisi :

Ozon, oksijen gazının, üç oksijen atomundan oluşan formudur. Son derece güçlü bir oksitleme etkisine sahip olduğundan, yüksek antimikrobiyal etkinliğe sahiptir. Cerrahi sterilizasyon ve içme suyu dezenfeksiyonunda da kullanılmaktadır. Kanser hücrelerinin hipoksik ortamda yaşamaları ve asidik bir ortam oluşturdukları bilindiğinden kullanılacak ozonun hipoksik ortamı önleyeceği ve antioksidan kapasiteyi artıracağı düşünülmektedir. Kemoterapiye ek olarak kullanılan ozon tedavisinin hastaların genel durumunun düzelmesine katkı sağladığı gözlenmektedir.

Detoks Uygulamaları :

Kanserin oluşumunda DNA’nın etkilenmesi önemlidir. Bu etkilenme gen düzeyinde olabileceği gibi DNA çevresinde biriken, çalışmasını engelleyen epigenetik faktörlerde olabilir. Detoks uygulaması hücre içi ve hücre dışındaki ağır metal ve toksinlerin uzaklaştırılmasında etkili olur.  Dolayısıyla kanseri önleme yönünde etkinlik gösterir.

Beslenmenin Düzenlenmesi :

Toksin yükünü artıran ve doku düzeyinde asidite oluşturan besinlerden uzaklaşılmadı kanser gelişimin önlediği gibi oluşmuş kanser hücrelerinin de tedavi edilmesini kolaylaştırır.

Dünyanın farklı yerlerinde birçok kanser destek tedavisi yöntemi kullanılmaktadır. Örneğin: organik sülfür, dimethylsufocid, Cesium Chloride, colloidal silver, cannabis, laetrile, moleküler hidrojen, beta glucan, Essiac tea vb. gibi.

kanser destek tedavisi beslenme
Kanser Tedavisinde Beslenme

Kanser Destek Tedavisi Ne Zaman Uygulanır?

Kanser destek tedavisi kanser tanısı konmasını takiben başlanabilir. Destek tedavisine ne kadar erken başlanırsa etkinlik o derece iyi olacaktır. Destek tedavileri bağışıklık sistemini uyararak etkinlik gösterirler. Bu nedenle kemoterapinin kemik iliği yan etkileri görülmeden önce başlanması önemlidir. Kemoterapiden sonra kullanılması etkinliği azaltabilir. Kanser destek tedavileri cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte ve/veya bağımsız olarak kullanılabilir. Ayrıca kanser tanısı konulmadan önce koruyucu olarak kullanılabilirler.

Kanser Destek Tedavisi Hangi Hastalara Uygulanır?

Kanser destek tedavileri bütün kanser hastalarında kullanılabilir. Tedavi sürecinde karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinin takip edilmesi önemlidir.

Kanser Destek Tedavisinde Yan Etki Var Mıdır?

Kanser destek tedavilerinin hiç yan etkisi yok demek mümkün değildir. Özellikle alerjik reaksiyon açısından hasta değerlendirilmelidir. Kullanılan materyallerin spesifik yan etkileri açısından hasta takip edilmelidir.

Kanser Destek Tedavisini Kimler Uygular?

Destek tedavileri tıbbi uygulamalardır. Bu nedenle eğitim almış hekimler tarafından uygulanması gerekir.