Pankreas Kanseri
Kasım 23, 2018
Kolon Kanseri
Aralık 3, 2018

Mesane Kanseri

Mesane Kanseri

Mesane kanseri idrar torbasındaki hücrelerin kontrolsüz olarak büyümesiyle başlar. Kontrolsüz büyümeye başlayan kanser hücreleri zamanla tümöral yapıyı oluştururlar. Mesane kanseri çoğunlukla iç yüzeyi döşeyen ürotelyum olarak ta isimlendirilen mesane epitelinden başlar. Kanser mesane duvarının diğer tabakalarına doğru ilerledikçe katmanları invaze eder ve tedavisi daha zor hale gelir.

Mesanenin ana işlevi, böbreklerden kanın süzülmesiyle oluşan idrarı miksiyon işlemine kadar toplamaktır. İdrar yaparken, mesane kasları kasılır ve idrar uretra kanalıyla penis içinden geçerek vücut dışına atılır.

Mesane kanserleri sıklıkla mesane duvarına invaze olma durumlarına göre tanımlanır :

- İnvaziv olmayan kanserler mesane epiteli içindedir. Yani ürotelyumla sınırlıdır. Daha derin tabakalara yayılmamıştır.

- İnvaziv kanserler, mesane duvarının daha derin katmanlarına yayılmıştır. Bu kanserlerin yayılma olasılığı daha yüksektir ve tedavileri daha zordur.

Bir mesane kanseri yüzeyel veya non-muscle invazif olarak ta tanımlanabilir. Bu terimler, hem non-invazif tümörleri hem de mesanenin kas tabakası içine yayılmamış olan invazif tümörleri içerir.

Mesane Kanseri Nedenleri ve Belirtileri :

Mesanede kansere neden olan etmen her zaman açık değildir. Mesane kanseri sigara, parazit enfeksiyonları, radyasyon ve zararlı kimyasallarla maruziyet ile ilişkilendirilebilir.

Mesane Kanserinin Üç Tipi Vardır :

Transizyonel hücreli karsinom : Mesanenin iç yüzeyini döşeyen transizyonel hücrelerden oluşur. Transitional hücreler mesane dolu iken genişleme ve boşken kontrakte olarak küçülme kabiliyetine sahiptir. Transizyonel hücreler mesaneyle birlikte ureter ve uretrayıda döşer. Bu nedenle transizyonel hücreli tümörler ureter ve uretrada da görülebilirler. Transizyonel hücreli tümörler en sık görülen mesane kanseri türüdür.

Skuamöz hücreli karsinom : Çoğunlukla enfeksiyon ve irritasyon nedeniyle tetiklenir ve zaman ilerledikçe kanserleşirler. Skuamöz hücre mesane kanseri transizyonel olana kıyasla nadirdir. Bir parazit enfeksiyonu olan şistozomiyazis skuamöz hücreli mesene kanserine daha sık neden olan bir enfeksiyon olarak bilinir.

Adenokarsinom : Mesanede mukus salgılayan salgı bezlerinden köken alan kanserlerdir. Nadir görülen bir mesane kanseri türüdür.

Mesane Kanserinin Muhtemel Belirtileri :

• İdrarda kan veya kan pıhtısı gelmesi,
• İdrar yaparken ağrı veya yanma olması,
• Sık idrara çıkma,
• Gece boyunca birçok kez idrar yapma ihtiyacını hissetmek,
• İdrar yapma ihtiyacını hissettiği halde idrar yapamamak,
• çoğunlukla tek taraflı bel ağrısı olması.

Mesane Kanseri Kimlerde Daha Sık Olur?

Amerika’da, Afro-Amerikalılar ve Hispaniklere göre beyazlar iki kat daha fazla mesane kanseri riskine sahiptir. Asya kökenliler ve Kızılderililerin mesane kanseri olma riskleri kısmen düşüktür. Mesane kanseri olan 10 kişiden yaklaşık 9'u, 55 yaşın üzerindedir.… Mesane kanseri, erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Uzun süre siklofosfamid kullanan hastalarda mesane tahrişi nedeniyle kanser riski artmaktadır. Pelvis bölgesine radyoterapi uygulanan hastalarda da mesane kanseri riski artmaktadır.

Mesane Kanserinde Prognoz:

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü verilerine göre mesane kanserlilerde beş yıllık sağkalım oranları:
• Evre 0’da yaklaşık % 98'dir.
• Evre I yaklaşık % 88'dir.
• Evre II yaklaşık % 63'dür.
• Evre III yaklaşık % 46'dır.
• Evre IV yaklaşık % 15’tir.
Bu olumsuz istatistik verilerine rağmen, son yıllarda kullanımı artan tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla yapılan Kanser Destek Tedavisi ile mesane kanseri tedavisinde başarı oranı yükselmektedir.

Mesane Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Mesane kanserinde klasik tıbbi yaklaşımlar :
• Cerrahi
• İntravezikal tedavi
• Kemoterapi • Radyoterapi
• İmmünoterapi’dir.

Klasik tıbbi tedavilere ek olarak Kanser Destek Tedavileri uygulanabilir. Destek tedavileri içerisinde :
Fitoterapi: Etkinliği bilinen bitkisel kökenli ajanların uygun yöntemlerle hazırlanarak kullanılmasıdır.
Homeopati: Benzeri benzerle tedavi etme ilkesine dayanan kişiye özel tedavi seçeneği sunan özel bir tadavi yöntemidir.
pH Regülasyon Tedavisi: Kanserlerde artan bölgesel asiditenin regülasyonunu içerir.
Bağışıklık sisteminin uyarılması,
Biofeedback uygulamaları gibi tamamlayıcı yöntemler uygulanabilir.

Mesane Kanseri Nasıl Önlenir?

Mesane kanserinde temel strateji kanser olma riskinin azaltılması üzerine kurulur. Mesane kanseri riskini azaltmak için:
- Sigaradan uzak durmak.
- Endüstriyel kimyasallara maruziyetten uzak durmak (benzen ve türevleri, arilamidler gibi)
- Mesleki maruziyetler: boyalar, kauçuk, tekstil ürünleri, deriler ve kimyasal maddelerle maruziyet riski azaltılmalıdır.
- Sağlıklı içme suyu sağlanması, arseniğe maruziyetin azaltılması.
- Rafine gıdalardan uzak durmak
- Beslenmede sebzelerin oranını artırmak.

Bağışıklık Sistemi Sağlığı :

Vücudun en iyi savunması sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmaktır. Zayıf bağışıklık sistemi, kişinin kansere yakalanmasının ana sebebi olmakla kalmaz, aynı zamanda gelişen kanser bağışıklık sistemini daha da zayıflatarak tedaviyi zorlaştırdığı gibi diğer hastalıklara da kapı aralar.

Beta glukanlar bağışıklık sistemini düzenleyerek daha verimli hale getirir. Ayrıca, beta glukanlar, kanser hücrelerine veya virüslere bağlanarak onları yok etmek için bazı kimyasal salan lenfositleri uyarırlar.

Beta Glucan Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Tayvan'da kanser için bir immünoadjuvan tedavi olarak onaylanmış durumdadır. Türkiye’de ise immünmodülatör olarak geleneksel kullanımdan aktarılarak onaylanmış durumdadır. Bu onay kanserle direk ilişkilendirilmemiştir. Beta glukanların kanserdeki immünmodülatör etkisi yanında, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi, kolesterolü düşürdüğü, kan şekerini düşürdüğü, stresi azalttığı, antikor üretiminizi artırdığı, yara iyileşmesini hızlandırdığı, radyasyon yanıklarının iyileşmesini artırdığını gösteren binlerce çalışma vardır. Ayrıca beta glukanlar, cıvanın (aşılarda koruyucu olarak kullanılabilir) neden olduğu immünsüpresyonu üstesinden gelebildiği, diyabet tedavisine yardımcı olduğu ve kanserde doğal olarak metastazı önlediğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Güçlü Bir Bağışıklık Sistemine Sahip Olmak İçin

Sigaradan uzak durun.
• Meyve, sebze ve baklagillerle beslenin.
• Tahılları rafine ürün değil tam tahıl olarak tüketin.
• Balık tüketin.
• Düzenli egzersiz yapın.
• Sağlıklı yöntemlerle kilo verin.
• Tansiyonunuzu kontrol ettirin.
• Alkolden uzak durun.
• Yeterince uyuyun.
• Bol su için.
• Hijyen kurallarına dikkat edin.
• Etleri iyice pişirmek gibi enfeksiyonu önlemek için gerekli adımları atın.
• Yaş grubunuza uygun düzenli tıbbi tarama testlerini yaptırın.

Sağlıklı Diyet :

Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin oluşmasında diyet önemli rol oynar. Bağışıklık sisteminizin sağlığı için alınması gereken en önemli vitaminler:
• C vitamini – dokuların tamir ve yenilenmesine yardımcı olur, demir emilimine yardımcı olur.
• E vitamini - Vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardımcı olan güçlü bir antioksidandır.
• B6 Vitamini - adrenal fonksiyonu destekler ve metabolik süreçlerde anahtar rol oynar.
• A vitamini - bağışıklık sistemine yardım eder ve enfeksiyonlara karşı bariyer görevi görür.
• D vitamini - hücre büyümesini modüle eder, nöromüsküler ve bağışıklık fonksiyonunu destekler ve inflamasyonu azaltır.
• Folat - kırmızı kan hücrelerinin gelişiminde anahtar role sahiptir (folat eksikliği kansere eğilimi artırabilir).
• Demir - hücrelere oksijen taşınmasında anahtar rolü vardır.
• Selenyum - vücudun belirli agresif kanser türlerine aşırı tepki vermesini yavaşlatır.
• Çinko - bağışıklık cevabını yavaşlatarak inflamasyonu kontrol eder.