Kanser Destek Tedavisi
Kasım 9, 2018
Pankreas Kanseri
Kasım 23, 2018

Mide Kanseri

Mide Kanseri

MİDE KANSERİ

Mide kanseri çoğunlukla mide yüzeyini döşeyen epitel hücrelerinden köken alır. Genellikle mide yüzeyindeki mukus ve diğer salgıları oluşturan hücrelerden kaynaklı adenokarsinom tipindedir. Bunun dışında, karsinoid tümör, lenfoma ve stromal tümörler nadir görülen mide tümörleridir. Erken evrede tanı konması zor olduğundan klasik tıbbi yaklaşımlarla tedavi edilmesi zordur. En iyi tedavi yaklaşımı cerrahidir. Ama cerrahi sonrasında da hastaları zorlu bir süreç beklemektedir. Bu nedenle mide kanserinde Kanser Destek Tedavisi son derece önemlidir. Mide kanseri erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Yaşla birlikte risk artar. Mide kanseri en fazla 50 yaş üstünde görülür.

Mide Kanseri Nedenleri:

- Helicobacter pylori enfeksiyonu
- Mide lenfoması
- Tütün kullanımı
- A tipi kan
- Genetik yatkınlık
- Aile öyküsü
- Mide ameliyatları
- Epstein Barr Virüsü
- Kauçuk endüstrisinde çalışmak
- Beslenme tarzı
- Tütsülenmiş, tuzlanmış et ve salamura tüketimi
- Alkol tüketimi
- Obezite
- Reflü

Mide Kanserinin Muhtemel Belirtileri:

- Bulantı kusma
- Üst karın bölgesinde ağrı
- Kilo kaybı
- İştahsızlık
- Az bir yemekle midede doluluk hissi
- Hazımsızlık ve mide ekşimesi
- Karında şişlik
- Kansızlık
- Kronik yorgunluk
- Dışkıda sindirilmiş kan
- Karında kitle
- Sol koltuk altında şişlik (beze)

Mide Kanserinde Prognoz:

Endoskopik gelişmelerle birlikte, mide kanserinde erken tanının artması ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelerle birlikte, mide kanserli hastaların hayatta kalma oranları son yıllarda yavaş yavaş artmaktadır. Mide kanserinde sağkalım oranlarının düşük olması temel olarak erken dönemdeki bulguların mide ülseri gibi durumlardan ayırt edilememesidir. ABD'de mide kanserli hastalar genel olarak 5 yıllık sağkalım oranı % 29'dur.

Mide Kanseri evrelerine göre 5 Yıllık Hayatta Kalma Oranları:

• Evre I - % 57-71
• Evre II- % 33-46
• Evre III- %9-20
• Evre IV- %4

Mide Kanserinde Evreler :

Evre 0: kanser mide yüzey epiteli içinde sınırlıdır.
Evre I: kanser yüzey epitelini aşmış; kas dokusu içine ilerlemiş ve 1-2 lenf bezine yayılmıştır.
Evre II: kanser kas dokusuna ilerlemiş, 3 ve daha fazla komşu lenf bezlerine yayılmış ve/veya mide duvarının son katmanına kadar ilerlemiştir.
Evre III: kanser yakın organlara ve/veya bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır.
Evre IV: kanser uzak organlara metastaz yapmıştır.

Mide Kanserinde Klasik Tıbbi Tedaviler :


Cerrahi
Kemoterapi
Radyoterapi
Mide kanserinde erken tanının zorluğu nedeniyle çoğu hasta ameliyat şansını kaybetmektedir. Zorunluluk nedeniyle yapılan operasyonlarda ise başarı şansı düşüktür. Mide kanserli hastalarda beslenme, dolayısıyla genel metabolizma etkilendiğinden dolayı bağışıklık sistemi olumsuz etkilenmektedir. Bu durumda kemoterapinin yan etkileri ile mücadelede zorlaşmaktadır. Kemoterapi hızlı çoğalan hücreleri öldürür. Mide yüzeyini döşeyen hücrelerde hızlı çoğalan hücrelerdendir. Kemoterapi mide yüzey epiteline zarar verdiğinden beslenme ve tedaviyi zorlaştırır. Bu arada beslenme ve sindirimin bozulması nedeniyle vücuttaki sağlıklı hücreler klasik tedavi seçeneklerinden olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla kemoterapi ve radyoterapinin yan etkileri daha da artmaktadır.

Mide Kanserinde Destek Tedavileri :


Fitoterapi :

Kanser hastalarında en çok kullanılan destek tedavisidir. Ağızda beslenmeye devam edan mide kanserli hastalarda ciddi olumlu etkiler elde edilmiş birçok vaka bulunmaktadır. Bazı bitkisel ürünler birlikte kullanılması durumunda kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltmaktadır. Dolayısıyla tedavideki başarıyı da artırmaktadır.

Homeopati :

Bireysel destek tedavisi sunan bir enerji tıbbı yöntemidir. Ağızdan alamayan hastalarda da kullanılabilir olması bir avantajdır. Örneğin kronik kurşun toksisitesi düşünülen hastalarda homeopatik sağaltım tedaviye katkı sağlayabilir. Her türlü kanser hastasında homeopatik destek tedavisi faydalı olabilir...

Ozon Tedavisi :

Güçlü antimikrobial etkinliğe sahip olan ozon tedavisi, helikobacter pylori gibi enfeksiyon ajanlarının temizlenmesine katkı sağlayacağı ve doku oksijenlenmesini artıracağı için mide kanseri tedavisinde kullanılabilecek bir destek tedavisi türüdür...
Beslenme düzenlemesi: mide kanserinde beslenme alışkanlıklarının önemi büyüktür. Zararlı alışkanlıkların bırakılması mide kanserinin tedavisine ciddi katkılar sağlamaktadır...
Bunların yanında, MSM/CD protokolü, DMSO, Rife frekansları, biorezonans uygulamaları, Cellect-Budwig protokolü gibi birçok yöntemle mide kanserinde destek tedavisi verilebilir.

Mide kanseri tedavisinde üç kritik noktayı anlamak ve ihtiyaçları karşılamak gerekir:
1- Kanser hücrelerinin öldürülmesi için temel gıda ve eklerine ihtiyaç vardır.
2- Kanserli olmayan hücrelerin, kanser hastasını canlı tutmak için farklı besinlere ihtiyacı vardır.
3- Bağışıklık sistemi, kanser hücrelerinden güvenli bir şekilde kurtulmak için besin maddelerine ihtiyaç duyar.
Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi, vücudun yedikleri besinleri sindirme kabiliyetine zarar verir. Böylece kanser hücreleri yeterince öldürülemez, sağlıklı hücreler yeterince korunamaz ve bağışıklık sistemi yeterince güçlü tutulamaz.
Bu sorunların en önemli çözümlerinden biri, “biofeedback”, yani besinlere ihtiyaç duymadan kanser hücrelerini yok etmek için tasarlanmış çok hassas cihazlarla yapılan destek tedavileridir.
Et tüketimi vücutta asidik ortam oluşması ve antikanser etkinliğe sahip tripsin ve kimotripsin enzimlerinin tükenmesine neden olarak kanser riskini artırır. Bu nedenle özellikle mide kanserinde et tüketiminin kısıtlanması önemlidir.