Kolon Kanseri
Aralık 3, 2018
Rektum Kanseri
Aralık 18, 2018

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri

prostat kanseri

Prostat kanseri prostat bezlerinin içinde başlar. Prostat bezi, sperm hücrelerini destekleyen sıvıları salgılayan ve erkek üreme sisteminin bir parçası olan, ceviz büyüklüğünde, mesanenin alt kısmına yerleşen, içinden üretra ve sperm kanalının geçtiği, salgı bezi karakterinde bir organdır.

Bazen prostat hücreleri anormal şekilde büyür ya da tamamen büyümeyi durdurur. Bu anormal değişiklikler prostat kanseri gelişmesi olasılığı yüksek olan prekanseröz hücrelerin gelişme riskini artırabilir.

Prostat kanserine dönüşme riski yüksek olan üç tip prekanseröz oluşum vardır:

ASAP: atipik small asinar proliferasyon

PIN: prostatik intraepitelyal neoplazi

PIA: proliferatif inflamatuar atrofi

Prostat kanserinin en yaygın formu adenokarsinomdur. Prostat kanserinin bu formu, seminal sıvının bir bölümünü salgılayan glandüler hücrelerden gelişir.

Diğer nadir prostat kanseri formları:

  • Sarcomatransitional hücre karsinom
  • Transitional cell karsinom
prostat-kanseri-belirtileri

Prostat Kanserinin Nedenleri ve Belirtileri

  • Genetik yatkınlık
  • Sigara
  • Obesite
  • Prostat iltihabı
  • Egzersiz eksikliği
  • Yağ, süt ve kırmızı işlenmiş etlerden zengin diyet
  • Yüksek testosteron seviyelerine maruziyet

Prostat Kanserinin Belirtileri:

 Erken Dönemde:

Sık idrara çıkma

Acil idrar yapma isteği

Mesaneyi tam olarak boşaltamama hissi

Ağrılı idrar

İdrarda veya menide kan gelmesi

Ağrılı ejakülasyon

Geç Dönemde Ortaya Çıkan Semptomlar:

Kilo kaybı

Yorgunluk hissi

Ekstremitelerde zayıflık veya uyuşukluk

Mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı

Anemi

Özellikle sırt, kalça, uyluk veya boyun kemiklerde ağrı.

Prostat kanseri

Prostat Kanseri Kimlerde Görülür?

Prostat kanseri, dünya çapında erkekler arasında en yaygın ikinci kanser türüdür. Ortalama 6 erkekten biri prostat kanseri teşhisi ile karşılaşmaktadır. Prostat kanserine yakalanma riski yaşla birlikte artmaktadır. 50 yaşın üstündeki erkeklerde risk artmaktadır ve çoğu vakaya 65 yaşın üstünde tanı konulmaktadır. Afrika kökenli erkeklerde prostat kanseri gelişme riski en yüksek iken Asya kökenli erkeklerde en düşüktür. Etnik popülasyondaki risk farklılıklarının nedeni açık değildir.

prostat kanseri evreleri

Prostat Kanserinde Evreler:

Evre I: Tümör sadece prostat içerisindedir. Bazen rektal muayenede hissedilemeyecek kadar küçük hacimli olabilir. Gleason skoru ise 6 ya da daha düşüktür. PSA seviyesi 10’un altındadır.

Evre II: Tümör, prostat içerisindedir. Ancak tümörün yapısı saldırganlaşmıştır. Parmakla muayenede belirgin olarak hissedilebilir ya da tümör derecesi yüksek olabilir.

Evre III: Prostat kanseri prostat dışında seminal keselere yayılmıştır. Ancak lenf bezleri, kemik ve uzak organlara henüz yayılmamıştır.

Evre IV: Prostat kanseri mesaneye, rektuma ya da çevredeki dokulara (seminal keseler dışında) yayılım göstermiştir. Ayrıca civardaki lenf bezlerine, kemiklere ve uzak organlara yayılma (metastaz) görülebilir.

Prostat Kanserinde Prognoz:

Prostat kanseri vakalarının çoğu tanı konulduğunda erken evrededirler. Bu durumda, 5 yıllık sağkalım oranı % 100’e yakındır. Prostat kanseri tanısı ne kadar erken konulursa, prognoz o kadar iyidir. Kanser destek tedavilerine cevapta erken evrelerde daha başarılıdır.

Prostat kanserinde kanserin malignitesini (saldırganlığını) ifade için Gleason Skoru kullanılır. Skorlar en az agresif olan skor 2’den en agresif olan skor 10’a kadar değişir. Hastanın 7’nin altında bir skora sahip olması daha iyi bir prognoza sahip olduğunu gösterirken; 7, ılımlı bir prognozu gösterir; 7’nin üzerinde bir skor daha kötü prognoza işaret eder.

Evre I ve II’deki (prostatla sınırlı) tümöre sahip olan hastalar, Evre III ve IV tümöre sahip  (prostat sınırını aşıp çevre dokulara veya uzak organlara yayılmış) hastalardan daha iyi prognoza sahiptirler.

prostat kanseri tanımı

Klasik Tıbbi Yaklaşımda Prostat Kanseri İçin Başlıca Tedavi Yöntemleri:

Cerrahi

Radyoterapi

Kemoterapi

Palyatif tedavilerdir.

Prostat Kanserinde Uygulanabilecek Kanser Destek Tedavileri:

Fitoterapi

Homeopati

Ozon tedavisi

Detoks uygulamaları

Egzersiz

Beslenme önerileri

Birçok destek tedavisi seçeneği bulunmaktadır. Kanser destek tedavileri temel olarak klasik tedavi seçeneklerine ek olarak uygulanır. Ancak tek başına destek tedavilerinin uygulanması da mümkündür.

Fitoterapi

Antikanser etkinliği bilinen bitkilerden elde edilen ürünlerle tedavi yapılır. Hastanın destek tedavisi için ağızdan beslenebiliyor olması gerekir. Atopik bünyeli olması nedeniyle alerji eğilimi olan hastalar hariç, böbrek ve karaciğer fonksiyonları normalse güvenle kullanılabilirler. Fitoterapik yaklaşımlarla tedavi olan birçok prostat kanserli hasta mevcuttur.

Homeopati

Enerji düzeyinde çalışan ve benzeri benzerle tedavi etme ilkesi ile hareket eden bir bilimdir. Hastayı bir bütün olarak tedavi etmeyi amaçlar. Homeopatik tedavi esnasında bazı yiyecek kısıtlamaları yapılır. Zararsız bir tedavi yöntemidir. Her yaşta güvenle kullanılabilir.

Kanser destek tedavileri erken evrelerde çok daha iyi cevap oluştururlar. Özellikle kemoterapi ve radyoterapi ile bağışıklık sistemi bozulmamışsa güçlü tedavi edici etki oluşturabilirler.

Kanser prostat bezinde sınırlı ise, prostat kanserinin büyümesi çok yavaş olduğundan, kanser destek tedavilerinin kanser hücrelerini öldürmesi veya normal hücrelere geri döndürmesi kolay olabilir. Böylece, kanser yayılmadıysa, destek tedavileri en iyi çözüm yolu olabilir. Bu durumda prostat bezinin ameliyatla çıkarılmasına da gerek kalmayabilir.

Kanser prostatın dışına yayıldıysa, hem cerrahi hem de radyoterapi değersizdir, çünkü prostat alanındaki kanser artık temel sorun değildir. Kanser yayılmadıysa, o zaman kanser destek tedavileri faydalı olabilir çünkü çok yavaş büyür. Destek tedavileri, kanserin metastaz yapmış olup olmadığına bakılmaksızın prostat kanseri için etkin bir tedavi yöntemi olarak durmaktadır.

Prostat kanseri teşhisi ve buna bağlı ameliyatlar PSA testinin kullanıma girmesiyle dramatik bir şekilde artmıştır. Radikal prostatektomi sonrası iktidarsızlık insidansı %60 ve inkontinans (idrar tutamama) insidansı ise %39 olarak bildirilmektedir. Bunun yanında radikal prostatektomi ameliyatının metastazları (yayılımı) artırıp artırmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum evre I ve Evre II hastalarda yapılan ameliyatları tartışmalı hale getirmektedir. Çünkü, bu vakaların cerrahi dışı tedavilere ve destek tedavilerine cevap vermesi ihtimali de mevcuttur.

Özellikle prostat kanserinin yavaş ilerlediği Evre I ve Evre II’de tedavi edilebilme ihtimallerinin bulunması nedeniyle, özellikle kanser destek tedavisi açısından, kitlenin ilk tespitinden patolojik tanının konulması süreci ve ameliyata hazırlık döneminde hastaya bir şans verilmesi faydalı olabilir. Kanser destek tedavisine cevap alınması durumunda hasta hem kanserden hem de ameliyatın risklerinden korunmuş olabilir.

Kanser destek tedavisinde biofeedback uygulamaları genel anlamda hücre içi yerleşimli olup zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle ortadan kaldırılamayan bakteri, virüs, mantar ve parazitleri öldürmek üzere tasarlanmış destek tedavileridir. Ek olarak yapılan karaciğer detoksları ile hem ağır metaller hem de diğer toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması hedeflenir. Takiben dokudaki hücrelerin yeniden enerjilendirmesi yapılarak dokuların sağlıklı dokular haline getirilmesi amaçlanır. Sonuçta zayıflayan bağışıklık sistemi yeniden ayağa kaldırılmış olur. Bu desteklerin başarılı olabilmesi için bağışıklık sisteminin tamamen çökertilmemiş olması gerekir.

Prostat Kanserinde Diyet:

Kanser destek tedavileri vücudun kendi dinamiklerini geliştirmeyi hedefler. Öncelikle kansere sebep olabilecek zararlı beslenme alışkanlıkları bırakılmalıdır. Ayrıca kanser hücreleri şekeri sağlıklı hücrelere göre 15 kat daha fazla kullanırlar. Fakat şekeri sonuna kadar parçalayamazlar. Şekeri fermentasyonla yıkarak sadece iki birim enerji üretirler. Kanser hücreleri şekerden son ürün olarak laktik asit üreterek hücre içini ve hücreler arası sıvıyı asidik hale getirirler. Bu nedenle uygun bir beslenme programı oluşturulmadan kanser tedavilerinden tam bir verim almak çok zordur.

Kanser hücrelerini öldüren, kanserin yayılmasını durduran ve kanseri tedavi için ek katkılar sağlayan bir çok besin (fonksiyonel gıda) ve tıbbi bitki vardır. Kanserde Fitoterapi tabiattaki bu doğal bitkilerden elde edilen ürünleri kullanarak yapılan tedavilerdir. Kemoterapi ve radyoterapiye kıyasla son derece zararsız yaklaşımlardır.

Öte yandan, kanser hastalarında beslenme denildiğinde: kanser hücrelerini besleyen gıdalardan uzak durulması gerekir. Bu arada, sağlıklı hücrelerinde yeterince beslenmesini sağlayacak gıdalar alınmalıdır. Bunun için özellikle, rafine şekerler, işlenmiş tahıllar, süt ürünleri vb. gibi kanser hücrelerinin içindeki mikropları besleyen gıdalardan uzak durulmalıdır…

Konu kanser olunca, ne yemediğimiz, ne yediğimiz kadar önemlidir. Bu konuda kanser çeşidine göre uzman desteği alınması önemlidir.

Prostat Kanseri Nasıl Önlenir?

Prostat kanserlerinde sinsi ve yavaş başlangıç yanında genetik sebeplerin ön planda olması nedeniyle önleme konusundaki faaliyetler genel önlemler şeklindedir.

Prostat kanserine yakalanma riskini azaltmak için yapabileceğimiz öncelikle yaşam tarzı değişiklikleridir. Bunun yanında, sağlıklı bir diyetin için sebze ve meyve ağırlıklı beslenme ön planda olmalıdır. Balık ve kanatlı etleri uygun protein kaynaklarıdır. Ancak, özelikle yoğun karbonhidrat, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden uzak durulmalıdır.

Bağışıklık sisteminde kanser hücreleriyle mücadele eden akyuvarlardır (beyaz kan hücreleri). Bütün kanserlerde akyuvarları artıran veya güçlendiren besinle tüketilmesi önemlidir.

Prostat kanserinde fitoterapi uygulamasında direk olarak kanser hücrelerini öldürebilen bitkisel ürünler kullanılmaktadır. Ancak, özellikle ileri evre kanser hastalarında önce kanser hücrelerini öldürmekten önce kanser hücrelerinin besin kaynaklarını tüketmesi nedeniyle gıda ihtiyacı maksimuma çıkan sağlıklı hücrelere temel besin faktörlerinin sunulması ön planda tutulmalıdır. Takiben bağışıklık sistemini güçlendirme ve kanser hücrelerini öldürme aşamalarına geçilmelidir.